raktažodis

raktažodis

Interneto auditorija

Socialinė medija ir komunikacija internete

šalis

šalis

Baltijos šalys

Rytų Europa

Rusija

Turkija

Vakarų Europa

Privatumo politika

Mes esame įsipareigoję saugoti interneto vartotojų privatumą ir užtikrinti surinktų duomenų saugumą. Mes užtikriname, kad visose „Gemius“ grupei priklausančiose įmonėse būtų laikomasi Europos Sąjungos privatumo įstatymų. Mes taip pat teikiame ypatingą svarbą įmonės privatumo nuostatų kūrimui ir dalyvavimui globalių privatumo politikos pokyčių procese. Žemiau rasite pagrindines taisykles, kuriomis vadovaujamės. Taip pat prašome peržiūrėti svetainėje pateiktas nuorodas, kad sužinotumėte daugiau.

ATSAKOMYBĖ

Mes esame įsipareigoję būti atsakingu asmeninių duomenų, kuriuos apdorojame, valdytoju. Mes naudojamės įrankiais ir metodais, skirtais apsaugoti mūsų tyrimuose dalyvaujančių interneto vartotojų anonimiškumą.

SUTIKIMAS

Siūlome aiškų ir prasmingą pasirinkimą interneto vartotojui, kuris priimą sprendimą dėl jo asmeninių duomenų naudojimo.

CIA TRIADOS MODELIS

Konfidencialumas, sąžiningumas ir prieinamumas (confidentiality, integrity, availability (CIA)) yra modelis, kuriuo remiantis kuriamos mūsų informacijos saugumo nuostatos. Konfidencialumas apriboja priėjimą prie informacijos, sąžiningumas užtikrina, kad informacija yra patikima, o prieinamumas yra garantija, kad informacija pasiekiama įgaliotiems asmenims.

DUOMENŲ MINIMIZAVIMAS

Mes apdorojame tik tuos duomenis, kurie reikalingi įvardintais, teisėtais tikslais.

PRIVATUMAS VISAME TYRIMO CIKLE

Mes diegiame privatumo apsaugos priemones vystydami savo tyrimus taip, kad būtų užtikrintas interneto vartotojų privatumas duomenų apdorojimo procese.

„GLOKALIZACIJA“

Mums ypatingai svarbu vystyti verslą atsižvelgiant tiek į vietinius, tiek į tarptautinius reikalavimus. Kartais, dėl specifinių reikalavimų skirtingose šalyse, dalis mūsų nuostatų skiriasi nuo dokumentų, kurie pateikiami šioje svetainėje. Norėdami gauti jūsų šalyje galiojančias nuostatas, susisiekite su mumis.