raktažodis

raktažodis

Interneto auditorija

Socialinė medija ir komunikacija internete

šalis

šalis

Baltijos šalys

Rytų Europa

Rusija

Turkija

Vakarų Europa

Dienos skaičius
28%

toks procentas Lenkijos interneto vartotojų turi doktorantūros laipsnį ir lankosi su turizmu susijusiose internetinėse svetainėse (2016 gruodis)