raktažodis

raktažodis

Interneto auditorija

Socialinė medija ir komunikacija internete

šalis

šalis

Baltijos šalys

Rytų Europa

Rusija

Turkija

Vakarų Europa

Padaliniai

Mūsų centrine būstinė įsikūrusi Varšuvoje. Turime 16 vietinių padalinių, įskaitant Lenkiją. Kitose rinkose mus atstovauja vietos įmonės, pavyzdžiui Rumunijos biuras aptarnauja Moldovą, o Bulgarijos — Makedoniją, arba partneriai, tokie kaip „Marktest“ Portugalijoje ir „Ipsos“ Viduriniuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.

MENA regione (Vidurinieji Rytai ir Šiaurės Afrika) tiriame 19 rinkų. Šiuo metu pateikiame 7 šio regiono rinkų duomenis, sprendimus dėl likusių duomenų naudojimo priima „Ipsos“.